SLOGAN

Güç Birliğidir. ama önce kendi bünyemizdeki güç birliğini oluşturmamız gerekir. Bunu sağlarken tam bağımsız kalma ilkemizden asla ödün vermeyeceğiz. Bunun içinde siyaset ve bireysel menfaatler zincirine dahil işbirliği konseylerinden farklı bir oluşum kuracağız. Laf yada ütopik hayaller değil projeler üreteceğiz. Projelerimizi gerçekleştireceğiz. Büyüyecek, eşit olarak paylaşacak ve yöneteceğiz. Birlikte kalkınacağız. Bunu birlikte başaracağız. Otek99 bağımsız iş konseylerinin kurulum misyonu budur. Birlikte Büyümek, Birlikte Başarmak.

Hedefler

Ülke Komisyonlarının kendi iç hukukuna göre yapılanmalarını sağlamak. Aynı sektörlerde faaliyet gösteren üyeleri komiteler vasıtasıyla bir araya getirmek ve sektörel sinerji oluşumunu başlatmak. Üyelerin ortak bir internet portalı üzerinden(.(www.nbbourse.com ) diğer üyelerle tanışmalarını ve mal-hizmet taleplerini paylaşmalarını sağlamak ve birbirleriyle Otek99 güvencesi altında ticaretlerini hızlandırmak. Üyelerin sürdürülebilir ülke kalkınması için enerji, tarım çevre ve teknoloji konularına odaklanmalarını sağlamak. kısa, uzun, orta vade projelerin üretimini başlatmak..

10 Ana Bölge ve 99 Ülkede yapılanmak, Her ülkenin temel gelir kalemlerini bir data altında toplamak ve tüm kayıtlı üyelerine güncel bilgi akışını sağlamak, Patent , tescil, know-how bilgi bankası kurmak, Ülkenin stratejik hammadde kalemlerinden maximum avantaj, kar ve istihdam elde etmelerini sağlamak, Resmi ve Bağımsız kalkınma kurumlarına üretim ve pazarlama programlarını sunmak. Orta ve uzun vade ülke kalkınma programlarını hazırlamak ve hükümetlere çözüm paketleri sunmak. Ülkelerdeki sendika diğer iş konseyleri ilgili dernek ve think-tank gruplarını ortak kalkınma hedefinde bir araya getirmek. Manuplatif ve spekulatif ekonomik dalgalanmalara karşı ortak hareketi sağlamak.
Tüm ilkelere koşulsuz bağlı kalınmalıdır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları beyannamesi 1 ve 2 numaralı prensipler ana kuraldır. Tüm Üyeler ve bağlı kuruluşlar Eşittir. Global Compact ilkelerine uyulmalıdır. Tüm hedefler gerçekleştirilmelidir. Büyük ekonomiler küçükleri büyütür, küçükler büyükleri destekler. En küçük oluşumdan en büyüğüne kadar BEN değil BİZ kuralı geçerlidir. Üyeler birbirine Güvenir. Otek99 siyasi bir oluşum değildir. Üyeler kendi politik görüşlerinde serbesttir. Ama hangi görüşe sahip olurlarsa olsun konsey kararlarına uyacaklardır. Otek99 şeffaf ve Demokratiktir. Alınan tüm kararlardan her üye haberdar edilir ve oylarına sunulur.her üye kendi fikrini serbestçe beyan edebilir.

Hakkımızda

  • Misyon

    Avrasya, Türk, Arap ve Afrika iş insanlarının birbirleriyle Otek99 güvencesi altında ticaret yapmalarını ve ortak küresel stratejiler geliştirmelerini sağlamak ve bu suretle çağın normlarına uygun müşterek kalkınma hamlesini gerçekleştirmek Misyonu ile kurulmuştur.
  • Vizyon

    Avrasya, Türk, Arap ve Afrika Coğrafyaları arasında faaliyet gösteren en üretken en sinerjik ve en yaygın bağımsız Kalkınma-iş Konseyi olmaktır..

Görevimiz

NBB Borsası, çözüm ortaklarımız ve üye işadamlarımızın emtia ticaretlerini NBB’nin finansal garantisi altında yapabilecekleri, günümüz gerçeklerine uygun kollektif bir ticaret platformu oluşturmak üzere kurulmuştur..

Parolamız "Güçleri Birleştirmek"

Önceliğimiz organizasyonumuz bünyesinde güçlerimizi birleştirmektir. Bunu gerçekleştirirken bağımsızlık prensibine en ufak bir müdahalede bulunmayacağız. Bu sebeple, politik ve şahsi çıkarları gözeten ittifaklardan bağımsız bir organizasyonu hedeflemekteyiz. Ütopik hayaller ve statükocu söylemler yerine, projelerimizin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için çalışacağız. Birlikte yönetecek, büyüyecek ve adilce paylaşacağız..

Hedefimiz

NBB olarak vizyonumuz çerçevesinde dünyanın en geniş, yaygın ve anlaşılabilir müşterek ticaret ağı sistemini yaratırken; başarılı insanların aynı gaye uğrunda birarada çalışabileceği platformu oluşturmak. NBB bir insani yardım örgütü olmayıp, birlikte kazanmayı hedefleyen dünyanın her yerinden elit tüccarların oluşturduğu birliği temsil etmektedir. Temel ve ortak gayemiz herşeyi sürdürülebilir bir gelişim için birlikte oluşturmaktır.

Örnek Resim

Misyonumuz

Dünyada geçerli pazarlama ağı sistemlerine kıyasla, daha üretken, daha verimli, en üst seviyede sinerji yaratacak ve hakiki müşterek bir alım satım emtia borsası yaratmak..

Ne Sağlayacağız?

• Dünya çevresinde yüz elli bin üyesi olan ulusal ticaret platformları.

• Değişik sektörlere odaklı ülkesel alt ticaret yapıları.

• Aynı alanda faaliyet gösteren üyelerin çalışmalarının verimli konsolidasyonu.

• NB Borsası ticaret ağı üyelerini birbirine bağlamak.

• Her üyeye özel ticari aktiviteleri yönlendirecek ve kolaylaştıracak ticaret uzmanı atamak.

• Üyelere sunulabilecek ve her aşamada farklı üyelerin katılımının sağlanabileceği geniş spektrumlu temalı ticaret projelerini hayata geçirmek..

Nasıl sağlayacağız?

• 10 Bölgeye ayrılmış, 99 Ülkeyi kapsayan mega pazarlar oluşturarak.

• Her bölge için devasa ürün, kaynak ve servisleri içeren veritabanları oluşturarak.

• Üyeler arasında işbirliğini arttıracak şekilde tasarlanmış patent ve bilgi bankası oluşturarak.

• Üyelere özel verimli üretim ve gerçekçi pazarlama programları oluşturarak.

• Ticaret Odaları, Birlikler ve Planlama teşkilatları ile işbirlikleri oluşturarak.

• Spekülatif ekonomik dalgalanmalara karşı, üyeler arasında dayanışma ve korunma stratejileri üreterek..