Hukuki Yapı

  • Konsey ilkeleriyle oluşan Resmi bir Birlik statüsündedir.
  • Bölgeler arası küresel bir Elit Tüccar birliğidir.
  • Her bölge ülke konseylerinden oluşur ve her ülke konseyi kendi lokal kanunlarına göre temel ilkelerden, vizyondan, misyondan ve hedeflerinden ayrılmadan oluşumu tamamlar ve yürütmeyi sağlar..