Komiteler

 • Üyeler 15 ana komite adı altında toplanırlar.
 • Her komite kendi projesini sektörel sorunlarını vb sözcüsü vasıtasıyla danışma ve denetim kuruluna iletir..
 • Geçici Statüler
 • Ülke konseyi oluşturulana kadar ülkedeki genel koordinasyonu ombudsman bir hukukçu üye ve 3 lokal tüccar yapar.
 • Ülke temsilcisi ombudsman harici aralarından geçici olarak seçilir.
 • Ülke komisyonun fiili olarak başlayabilmesi için her komitede 5 ve 1 hukukçu üye olmak üzere toplam 75 üye olmalıdır.
 • Üye sayısı 100 ulaştığında denetim ve danışma kurulu oluşturulur ve ülke temsilcisi seçimi yapılır.
 • Yeni üye kabulü için 2 üye referansı gerekir.
 • Ticaretle uğraşmayanlar yada ticari bir organizasyonda yönetici olmayanlar üye olamazlar.r
 • Emekli olmuş tüccar veya yöneticiler üye olabilirler
 • Üyeliğin alt yaş sınırı 21 üst yaş sınırı 70.dir
 • Ülke Başkanlıkları ve Kriterleri
 • Avrasya Türk Arap Afrika Ekonomi Konseyi olarak vizyonumuz, dünyanın en büyük ve kapsamlı küresel sivil toplum kuruluşu olmak; misyonumuz ise tüm başarılı insanları ortak hedefler doğrultusunda bir araya getirmektir.
 • Konseyimiz kesinlikle bir yardım kuruluşu ya da benzeri bir kurum değil; birlikte başarmak isteyenlerin bir araya geldiği elit bir sivil toplum kuruluşudur. Temel ve ortak hedefimiz, sürdürülebilir kalkınma için gereken her şeyi el birliğiyle sağlamaktır. Bu bağlamdaki sloganımız da gayet nettir:
 • “ Birlikte Başarmak ve Birlikte Büyümek”
 • Yürütmeyi hedeflediğimiz tüm ticari faaliyetlerimiz, üye/katılımcı firmalarımızın işin içine tamamiyle dahil edilmesiyle aktif hale getirilecek ve bu aktivasyonla üyelerimizin kar vb beklentileri sistemimiz içerisinde karşılanacaktır. Dolayısıyla, “ Kazan Kazan “ olmazsa olmaz ilkemizdir.
 • Konseyimiz dünya üzerinde 10 Ana Bölge belirlemiş ve 99 ülke de kurumsal yapı hazırlıklarını tamamlanma aşamasına getirmiştir. Kısa vadede merkez alt yapısını sağlamlaştıran ekibimiz öncelikle her ülkede kurumsalını gerçekleştirecekti