Ülke Başkanlıkları

 • 1. Seçilen her ülkede merkezimizin kurumsalıyla uyumlu resmi ofislerin kurulumunun sağlanması ve bu ofislere bağlı en az 200 kişiden oluşan komitelerin oluşturulması
 • 2. Üye / katılımcılarımızın, işbirliği içerisinde olduğumuz ülkelerin ilgili bakanlıklarınca Otek99 olarak tanınmasının sağlanması ve sizlere, merkezi Türkiye’de olan Konseyimizin saygın birer üyesi ve yöneticisi olarak aramızda yer almanız konusunda destek verilmesi.
 • 3. Dünyanın en büyük ve en etkin ürün pazarını sizlere sunabilmek için alt yapının tamamlanması ve konuyla ilgili çalışacak 250.000 kişiden oluşan çalışma ofislerinin, Türkiye başta olmak üzere seçilen her bir bölgelerimizin uygun görülen bir ülkesinde oluşturması ve aktif edilmesi.
 • 4. Kurulacak bu ofislerimizde, 15 ana sektörde ürün alım satımının organize edilmesi için toplam yaklaşık 250.000 profesyonel konumlandırılması. İhtiyaç taleplerinize göre size anında ürün sunabilen bu yapıyla tanışmanızın sağlanması ve sistemin işlemeye başlamasıyla birlikte, Otek99 olarak ürünlerinizi satın almak kaydıyla ihtiyaç sahibi diğer ülkelere satışlarının organize edilmesi.
 • 5 99 ülkede, sayısı 250.000 kişi olarak öngörülen profesyonel komite üyelerimizden oluşturulacak kadromuzun, dünyanın en büyük ve en ciddi kadrosu haline getirilmesi.
 • 6. Güneş be rüzgar enerjisinden elektrik üreten sistemlerin kurulması.
 • 7. Yeni teknolojiler geliştirilmesi ve uygulanması
 • 8. Sisteme dahil ülkeler arasında ticaretin geliştirilmesi
 • 9. Ülke Temsilciliği açılması için bu komitelerin olması gerekmektedir. Komitelerimiz en az 5 en fazla 21 kişiden ibaret olacaktır. Tüm komite üyeleri mutlaka o meslek grubundan olmalıdır.
 • 10. Her ülke temsilcisi, ülkesindeki ekibi kurarken; kendi resmi dili, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere en az 4 dili bünyesinde barındırmalı ve personelinin kendi dili Dışında bu dillerden en az birini iyi bilmesi gerekmektedir.
 • 11. Komiteler her gün ülkesindeki merkez ofise rapor verecek şekilde organize olmalı, gelen projeleri hemen değerlendirmeli ve kısa bir anlatımını merkeze bildirmelidir.
 • 12. Komiteler haftada en az 1 defa ülke temsilcisi ofisinde toplantı yapmalı ve değerlendirme raporu sunmalıdır.
 • 13. Komite başkanlarının 3 ayda 1 defa merkeze gelip toplantılara katılması gerekmektedir.
 • 14. Ülke başkanlarının ayda en az 1 defa Otek99 Ana Merkeze gelip toplantılara katılması gerekmektedir.
 • 15. Temsilciler, ülkelerindeki iş adamlarını, resmi kuruluşları, STK ları sürekli ziyaret etmeli ve faaliyetlerimizi sunmalıdır.
 • 16. Bize katılması öngörülen üyelerin listesi merkeze sunulduktan sonra onaylanan isimlerin üyelik belgeleri veya komite üyelik sertifikaları, genel başkan ve ülke başkanı tarafından imzalanarak işleme alınacaktır.
 • 17. Ülke başkanı sadece Genel başkana karşı sorumlu olup müfettişlere karşı sorumlu değildir.
 • 18. Ülke üyeleri her 6 ayda kurul yapıp komite üyelerini seçeceklerdir.
 • 19. Tüm Üyeler eşit oya sahiptir.