Ülke Temsilciliği

  • Tüm üyelerin oy çokluğuyla 2 yıllığına seçilecektir. ülke komitesinin başkanı değil temsilcisi- sözcüsü statüsünde olacaktır. danışma ve denetim kurulunun kararlarını temsil eder.
  • Ülke temsilcisi seçilen üye alt komite üyeliğini yapamaz ve oy hakkı yoktur.
  • ülke temsilcisinin bölge başkanı olması durumunda ülke temsilciği bitecek yerine derhal yeni temsilci seçilecektir..
  • Danışma ve denetim Kurulu: Resmi ve hukuki işleri yürütecektir. Her komitenin seçtiği sözcü hukukçu üyeler ve diplomatlardan oluşacaktır. kararlar oy çoğunluğuyla alınacaktır. disiplinsiz yada kurallara aykırı hareket eden üyelerin üyeliği durdurmak bu kurulun sorumluluğundadır. Görev süresi 2 yıldır.