Üye Kriterleri

  • Üye uluslar arası yada lokal bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmalıdır.
  • Üyeler Uluslararası kurumların herhangi birisinin Black Listesinde olmamalıdır.
  • Şirket başkanı üye en az 3 işçi çalıştıran bir şirketin sahibi ya da profesyonel yönetici en az 3 işçi çalıştıran bir şirketin genel müdürü olmalıdır.
  • Sahibi veya yönetici olunan şirket sömürge prensipleriyle hareket etmeyen bir firma olmalıdır.
  • Bölge Konsey Merkezi : Bölge Temsilcisi seçilen üyenin ülkesidir.
  • Ülkesini sevmeli, yasalara saygılı olmalı ve halkının müreffeh seviyede yaşamasını amaçlamalıdır..
  • Din, dil, ırk ayrımı yapmamalı sermaye düşmanı olmamalıdır.